ACHIEVERS OF ISC (CLASS - XII) 2023 BATCH

Janshi Anand

92.3%

Aman Kant

91.8%

Khushi Yadav

91.8%

Ekta Yadav

90.8%

Rddhi Tiwari

90%

Saumya Srivastava

89.3%

ACHIEVERS OF ICSE (CLASS - X) 2023 BATCH

Satyam Singh

97.4%

Zeeshan Khan

97.2%

Ayush Singh

97%

Apeksha Singh

97%

Isha Singh

96%

Sanskar Singh

95.8%

Rahul Kumar Singh

95.2%

Muskan Prajapat

94.6%

Reeshabh Pandey

94.6%

Anupam Kant

94.6%

Abhinav Kumar Giri

94.4%

Aditya Tiwari

94.4%

Shivam Yadav

94.4%

Aditya Pandey

93.6%

Shivansh Shanker

93.6%

Shambhavi Singh

93.6%

Apporwa Dubey

93.6%

Khushboo Gupta

93.4%

Amrit Kumar Verma

93.2%

Gaurav Singh

93.2%

Gargi Gupta

93%

Shivam Mishra

92.2%

Utkarsh

91.8%

Priyanshu Singh

91.6%

Adarsh Roshan

91.4%

Anjali Verma

91.4%

Krish Kumar Gupta

91.4%

Niharika Yadav

91%

Sanskriti Singh

90.8%

Aastha Gupta

90.6%

Sagun Dubey

90.2%